Assistant to General Director cum Sales Admin [Vietnamese]

[Job ID: 11147HTTN] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

Interpreter, assistant to General Director in personal Assistant (Flight ticket, do the arrange work schedule/ meeting schedule).
Processing contract/ invoices for all sales transactions.
Supporting the sales team with general operations to help reach the team’s objectives.
Co-ordinator & communicating internally important feedback from customers

yêu câù chuyên môn - Fluently Japanese equivalent N2/N1-Priority with candidates whom can use English (as a bonus skill).
- Experience in Translation and interpreture, good at both Japanese and Vietnamese
- Preffer in Female
Ngôn ngữ Japanese:Intermediate, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc
Lương 600 - 1,000 USD
Phúc lợi xã hội - y tế - Experience in Translation and interpreture, good at both Japanese and Vietnamese
- Performance review: twice a year
- A fully employee- care benefit system. Public Holiday award through a year
Tìm việc làm Hành chánh/Thư ký (Bộ Phận Hỗ trợ)
Tư vấn (Dịch vụ)
Khác (Quản lý/Khác)
Nhân sự (Bộ Phận Hỗ trợ)
Dịch vụ khách hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Huynh Thi Thuy Nhien
s.yosiyuki@gmail.com

Ứng tuyển ngay