Technical Lead [Vietnamese]

[Job ID: 11146HTTN] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

• Management team, in collaboration with the department of product development as well as projects for the company's web site specializing in multiple arrays.
• Construction and development staff meet professional requirements according to the strategy and direction of the company.
• Support staff, colleagues in technical solution issues.
• Write detailed design, technical report, propose solutions.

yêu câù chuyên môn University degree in IT or equivalent.
At least 5 years of professional experience in the same position.
Proficiency in the technology platform and large data architecture solutions.
Proficiency with tools, product development language: PHP, NodeJS, Golang ... DB: Mongo, Spark, Elasticsearch, MS SQL Server ...
Experiences in group management of more than 10 people.
Ngôn ngữ English:Business, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 8h-17h30
Lương 1,700 - 2,500 USD
Phúc lợi xã hội - y tế Insurance, team building and company trips.
Tìm việc làm IT-Phần mềm (Kỹ thuật-Công nghệ)
IT-Phần cứng/Mạng (Kỹ thuật-Công nghệ)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Huynh Thi Thuy Nhien
nhien.huynh@kosaidovn.com

Ứng tuyển

Thông tin tuyển dụng dành cho bạn


Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay