System Engineer [Vietnamese]

[Job ID: 11130NTQ] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

- Bàn giao hệ thống phần mềm tới khách hàng. Làm việc với bộ phận phân tích, thiết kế nhằm đạt được sự hài òng từ khách hàng
- phân tích các vấn đề cơ bản của khách hàng nhằm đưa ra giải pháp, phương pháp lắp đặt và phân tích vấn đề để đưa ra dịch vụ phù hợp tới khách hàng
- Bảo dưỡng, sửa chữa các vấn đề về hệ thống phần mềm nếu phát sinh
- Xem xét hệ thống hiện tại đưa ra phương pháp cải tiến
- Ngôn ngữ yêu cầu: Tiếng nhật N2

yêu câù chuyên môn - Kiểm tra hệ thống
- Chuân bị giải pháp đào tạo cho người dùng và tài liệu liên quan khi bàn giao dự án
- Đảm bảo các chương trình chạy thử và thông số kĩ thuật hoạt động dúng
- TRiển khai dự án đạt chỉ tiêu chất lượng, đúng thời hạn và trong ngân quý
Ngôn ngữ Japanese:Business, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc Mon-Fri 8:30-17:30
Lương 800 - 1,500 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm IT-Phần mềm (Kỹ thuật-Công nghệ)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Công ty cung cấp giải pháp công nghệ thông tin và truyển thông của Nhật
Số lượng nhân viên 500

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Nguyen Thi Quynh
quynh.nguyen@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay