Phát triển kinh doanh [Vietnamese]

[Job ID: 11117PTA] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

-Obtain the Vietnamese power generation market information, especially solar power
-Meet with clients in the power fields
-Coordinate KOSAIDO'S CLIENT Vietnam to prepare the approaching strategy to the potential clients
-Assist the project team to prepare proposals
-Negotiate with the clients to whom KOSAIDO'S CLIENT Vietnam submits proposals
Prepare the contractual documents
Follow up commercial and contractual matters during the project execution stage

yêu câù chuyên môn
Ngôn ngữ English:Business, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc
Lương 1,000 - 2,000 USD
Phúc lợi xã hội - y tế -Transportation allowance: 1000.000 VND
-End of year Party
-Travelling
-Soccer champion league
....
Tìm việc làm Bán hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Pham Tuan Anh
anh.pham@kosaidovn.com

Ứng tuyển

Thông tin tuyển dụng dành cho bạn


Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay