Trading Staff [Vietnamese]

[Job ID: 11075NCKC]

Nội dung nghiệp vụ:

* Work with headquarters in Japan
* controle material and product sample
* Translate specifications

yêu câù chuyên môn Giới tính(性別):
Tuổi(年齢):
Học vấn(学歴):
Ngôn ngữ(言語): Tiếng Nhật N3
Nghề nghiệp(職歴):
kiến thức(知識):
kiến thức PC(PC知識):
Nhân cách(性格):
Khác(その他):
Ngôn ngữ Japanese:Intermediate, Japanese:Business, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Long An
Thời gian làm việc 8:00 – 17:00
Lương - 450 USD
Phúc lợi xã hội - y tế ・Prefer kuve neighborhood *They have shuttle bus from D1, trung sơn, NVL, QL50
・Salary 450 USD for N3
・Workers' compensation insurance

Tìm việc làm Thu Mua/Vật Tư/Cung Vận (Hỗ trợ sản xuất)
Xuất nhập khẩu (Hỗ trợ sản xuất)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Công ty may mặc
Số lượng nhân viên 10

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail chau.nguyen@kosaidovn.com

Ứng tuyển

Thông tin tuyển dụng dành cho bạn


Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay