Phiên dịch sản xuất [Vietnamese]

[Job ID: 11046TTT] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

Phiên dịch Việt Nhật - Nhật Việt tại khu vực sản xuất (bao gồm phòng QA/QC)
Để hiểu rõ công việc và phiên dịch thật tốt, đôi khi phiên dịch viên phải làm việc như nhân viên tại nơi sản xuất
Phiên dịch viên phải hiểu biết về QA/QC hoặc về sản xuất và có thể đề xuất giải pháp cải tiến chất lượng và năng suất

yêu câù chuyên môn Giới tính: Nam/Nữ
Tuổi: không giới hạn
Bằng cấp: không giới hạn
Ngoại Ngữ: Tiếng Nhật N2
Kinh nghiệm: Làm phiên dịch và nhân viên sản xuất. Làm việc tại Nhật bản
Hiểu biết tốt về sản xuất và QA/QC
Kĩ năng vi tính: Khá
Tính cách: Cởi mở cạnh tranh
Khác: Không nhận tu nghiệp sinh
Ngôn ngữ Japanese:Business, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hưng Yên
Thời gian làm việc 8:00-17:00
Lương 1,000 - 1,500 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Sản xuất (Hỗ trợ sản xuất)
QA/QC (Hỗ trợ sản xuất)
An toàn lao động (Hỗ trợ sản xuất)
Thu Mua/Vật Tư/Cung Vận (Hỗ trợ sản xuất)
Xuất nhập khẩu (Hỗ trợ sản xuất)
Hoạch định/Dự án (Hỗ trợ sản xuất)
Bảo trì/Sửa chữa (Hỗ trợ sản xuất)
Biên phiên dịch (Bộ Phận Hỗ trợ)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Sản xuất máy tự động cho nhà máy bán dẫn
Số lượng nhân viên 150

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Ta Thu Trang
trang.ta@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay