IT [Vietnamese]

[Job ID: 10777NS]

Nội dung nghiệp vụ:

- Monitor, check management information system activities.
- Setup, backup, maintenance IT System;
- Manage, maintain, and operate an IT environment. This includes
. Setup PC& Server
. Maintenance
. Implementation
. Support User
. Troubleshooting
- Manage all the IT equipment in the company including equipment’s quantity in use and in stock, their status; purchasing and installing the hardware/ software and their license
- Support to other department activities as required.
- Other tasks or responsibilities as assigned by GM, DM
 情報システム管理
 情報システムのセットアップ、バックアップ
 PC、サーバーのセットアップ
 メンテナンス
 施行
 ユーザーサポート
 トラブルシューティング
 IT業務全般に関する備品の管理、発注

yêu câù chuyên môn -Ensure internal and external resources for information security
-Execute the company’s policies, rules and regulations
-Language :English Business(if possible with intermediate japanese skill is better) 
-Gender any
-Age :Under30
-Experiences in IT field 1Year~
- Knowledge of servers and system set ups
- Knowledge of internet service providers
Ngôn ngữ English:Business, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Bắc Giang
Thời gian làm việc MON-FRI 8:00-16:30 SAT:8:00-16:30
Lương 350 - 450 USD
Phúc lợi xã hội - y tế ■Company trip
■Company party
Tìm việc làm IT-Phần cứng/Mạng (Kỹ thuật-Công nghệ)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên 200

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Naoki Saito
naoki.saito@kosaidovn.com

Ứng tuyển

Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay