Sales assistant [Vietnamese]

[Job ID: 10635NVL]

Nội dung nghiệp vụ:

Sales assistant work
・To support Japanese manager as a sales assistant
・To communicate and negotiate with client, supplier
・Prepare business documents related to sales (Purchase order、Quotation、invoice、inventory management table, etc)

yêu câù chuyên môn - Japanese: business level (N3~N2)
- English: preferable
- Age: 28~33 years old
- Experience: working experience in foreign company is preferable
- Gender: any
- Marital status: Married (preferable)
- Degree: Bachelor degree (preferable)、Especially foreign trade University
- Knowledge of trading business (preferable)
- MS-OFFICE(WORD, EXCEL): High proficiency of using Excel
- PC skill (blind touch, Email, browsing..)
Ngôn ngữ Japanese:Business
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc 8:30~17:30
Lương 400 - 600 USD
Phúc lợi xã hội - y tế ・Company Bus/ Transportation Allowance (200,000VND/Month)
・Lunch allowance (200,000VND/Month)
・as soon as possible
Tìm việc làm Bán hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên 10

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail le.nguyen@kosaidovn.com

Ứng tuyển

Thông tin tuyển dụng dành cho bạn


Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay