Assistant Manager (Production Management) [Vietnamese]

[Job ID: 10623DTT]

Nội dung nghiệp vụ:

Manage a team of 50 workers
Production management task
Report to Manager.

yêu câù chuyên môn At least 2 years working in production management field.
Ngôn ngữ Japanese:Intermediate, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hải Phòng
Thời gian làm việc
Lương 700 - USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Sản xuất (Hỗ trợ sản xuất)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Dang Thi Tho
tho.dang@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay