Secretary and Reception [Vietnamese]

[Job ID: 10284YO] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

・Work at partner company 'Emar Vietnam'
・Secretary for president at head office in Japan
*He comes from Japan twice a month, stay about 1 week every time.
Assistant duties from Japan side while president is in Japan
・Business trip
*once a couple month to Hanoi with president. 1 night / trip
・General secretary and reception duties

yêu câù chuyên môn Gender: Female
Age: late 20s - 30s
Experience: No need
Language: Japanese N1 level
Other: Can act according to circumstances, Smart person, patient
Ngôn ngữ Japanese:Business, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 8:15 – 17:15 *Basically no overtime
Lương 700 - 1,000 USD
Phúc lợi xã hội - y tế * salary will be depend on the experience & skill
* Company outing
* Commuting allowance
* Telephone fee
Tìm việc làm Hành chánh/Thư ký (Bộ Phận Hỗ trợ)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên 30

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Yuki Okabe
okabe.yuki@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay