Liên hệ

Công ty KOSAIDO HR VIETNAM CO.,LTD. (KHR VIETNAM)
Trụ sở chính 1604, 16th floor, HAVANA Tower,
132 Ham Nghi, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Số điện thoại (+84 28) 3821 3660, 3661
Fax (+84 28) 3821 3662

Xin mời nhập nội dung cần liên hệ và gửi.

Họ và tên*
Số điện thoại
Địa chỉ E-mail*
Nội dung liên hệ *
Ứng tuyển ngay