Dịch vụ của KOSAIDO HR VIETNAM

Công ty KOSAIDO HR VIETNAM chúng tôi dùng kinh nghiệm lâu năm tại Nhật Bản của mình để cung cấp các dịch vụ dưới đây.

Dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng

①Dịch vụ giới thiệu nhân lực

Chúng tôi tập trung vào việc giới thiệu nguồn nhân lực ưu tú của Việt Nam cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, giới thiệu nhân lực người Việt Nam và Nhật Bản tại Nhật Bản và nhân lực người Nhật Bản tại Việt Nam.

※KOSAIDO HR VIETNAM CO.,LTD. phân tích những dữ liệu “SEI” đánh giá trí tuệ xúc cảm EQ, nỗ lực giới thiệu nhân lực một cách khách quan hơn.

 • [Phân loại nhân lực]

  • Tài chính - Kế toán
  • Nhân sự - Tổng vụ
  • Quan hệ quần chúng (PR)- Tuyên truyền
  • Ngoại thương
  • Pháp lý
  • Công nghệ thông tin
  • Tiếp thị
  • Mua bán
  • Kinh doanh
  • Kỹ thuật (Cơ khí - Điện tử)
  • Thư ký
  • Biên phiên dịch

 • ※Nguồn nhân lực bao gồm đại diện pháp nhân tại Việt Nam, giám đốc nhà máy, người quản lý cao cấp và người quản lý trung gian (quản lý viên v.v…), ứng cử viên trẻ cho chức vụ trưởng nhóm đến các thành viên trong tổ chức.

②Dịch vụ đại diện nhân sự, đại diện tuyển dụng

 • ・Chúng tôi có thể đại diện quý công ty thực hiện các công việc tạo các quy định liên quan đến nhân sự như tạo nội quy lao động và quy định tiền lương v.v...
 • ・Công ty chúng tôi có thể đại diện quý công ty thực hiện toàn bộ hay một phần các nghiệp vụ phức tạp liên quan tới tuyển dụng từ đề xuất kế hoạch tuyển dụng tới tiến hành tuyển dụng.

Bằng cách ủy thác những nghiệp vụ trên, quý quý công ty có thể tập trung vào những nghiệp vụ chính của công ty mình.

Dịch vụ hỗ trợ đào tạo

①Dịch vụ đào tạo – tập huấn

Dịch vụ đại diện nhân sự, đại diện tuyển dụng

Chúng tôi vận dụng tối đa kinh nghiệm đào tạo tập huấn ở trong nước Nhật Bản để đề xuất, thực hiện các kế hoạch đào tạo tập huấn nhân viên một cách thích hợp nhất cho quý công ty.

 • ・Tập huấn phong cách làm việc
 • ・Tập huấn 5S
 • ・Tập huấn luyện tự tìm hiểu
 • ・Tập huấn quản lý
 • ・Tập huấn xây dựng nhóm (team building)
 • ・Tập huấn khả năng lãnh đạo (leadership)

②Hỗ trợ tuyển dụng, phân tích tổ chức theo công cụ đánh giá

Chúng tôi cung cấp công cụ đánh giá “SEI EMOTIONAL INTELLIGENCE ASEESSMENT” dựa theo lý thuyết EQ (trí tuệ xúc cảm) với sự hợp tác của công ty 6 seconds, chúng tôi sẽ phân tích tình trạng tổ chức hiện tại của quý khách, giúp quý công ty nâng cao chất lượng trong tiêu chuẩn tuyển dụng.

Dịch vụ hỗ trợ đầu tư vào Việt Nam

Dịch vụ hỗ trợ đầu tư vào Việt Nam

Chúng tôi đề xuất dịch vụ hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp Nhật Bản có ý định triển khai kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi có thể hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực từ chuẩn bị cho việc thị sát thực địa trong giai đoạn trước khi xem xét xúc tiến đầu tư (như sắp xếp phỏng vấn đối với các công ty cùng ngành nghề hoặc các công ty có thể sẽ trở thành khách hàng của quý công ty), đến cung cấp thông tin trong giai đoạn đầu tư...

Ứng tuyển ngay