Đặc trưng dịch vụ của KOSAIDO HR VIETNAM CO.,LTD.

Không thể nói nhân lực ưu tú nếu chỉ có kỹ năng.
Là hình thức đánh giá theo các bước: đo mức độ thể hiện tình cảm và suy nghĩ, nắm bắt “Trí tuệ cảm xúc của ứng viên” để áp dụng vào việc tuyển dụng/phân tích tổ chức

「SEI EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

■EQ kiểm tra năng aptitude “SEI”, dịch vụ do KHR cung cấp

Mọi doanh nghiệp, mọi người phụ trách tuyển dụng đều mong muốn tìm được nhân lực có những kỹ năng mà công ty mình yêu cầu, thích nghi được với tổ chức của công ty, phát huy tối đa khả năng của nhân lực đó.


Công cụ tự kiểm tra EQ do KHR cung cấp SEI


Có thể ghi rõ kỹ năng vào sơ yêu lý lịch để ai nhìn vào cũng có thể biết nhân lực đó có kỹ thuật như thế nào. Tuy nhiên, không hẳn là mọi nhân lực đều có thể tuân theo tổ chức của doanh nghiệp và phát huy hết mọi kỹ năng mình có.Dù có năng lực rất tốt nhưng do không thể thích nghi với tổ chức của công ty, không thể giao tiếp thoải mái với cấp trên, quan hệ với đồng nghiệp nơi làm việc không tốt thì nhân lực sẽ bị áp lực, căng thẳng, và thực tế có nhiều trường hợp họ không thể phát huy được kỹ năng mình có.
Trong những trường hợp như vậy, đáng tiếc là cuối cùng các nhân lực đó thường rời khỏi công ty.


ASEESSMENT

Nhiều nhà tâm lý học là những người đề xuất lý thuyết EQ (trí tuệ xúc cảm) cho rằng để tăng thành tích khi làm việc cần có năng lực “trộn lẫn cảm xúc và tư duy một cách có hiệu quả”. Như vậy để thành công trong công việc thì cần phải “quản lý tư duy” và “quản lý cảm xúc” thật cân bằng, có thể nói nhân lực có thể làm điều này chính là nhân lực xuất sắc. “SEI” do chúng tôi cung cấp được công ty Six Seconds triển khai trên toàn cầu và là công cụ này đã công hiến vào việc tuyển dụng và nâng cao thành tích của nhiều công ty.


Quý vị hãy sử dụng “SEI” như là một trong những phương pháp phán đoán lựa chọn khi tuyển dụng hoặc là một công cụ phân tích tổ chức khi tiến hành kiểm tra những nhân viên đang làm việc tại công ty quí vị. Kết quả đánh giá này chắc chắn sẽ là công cụ hữu ích khi người phụ trách tuyển dụng phỏng vấn ứng viên. Giúp cho việc tuyển dụng được khách quan không bị lệ thuộc vào ý kiến chủ quan của tư vấn viên và người phụ trách tuyển dụng.

Ngoài ra, việc đánh giá này không chỉ là công cụ đánh giá khi tuyển dụng mà cũng giúp ích cho việc phân tích tổ chức của quý công ty. Quý công ty hãy dùng công cụ này để phát hiện những vấn đề trong tổ chức công ty cũng như đào tạo tập huấn cho nhân viên.

Ứng tuyển ngay