Quy trình dịch vụ hỗ trợ đào tạo nhân lực

Dịch vụ hỗ trợ đào tạo nhân lực

①Quy trình dịch vụ đào tạo, tập huấn

Dịch vụ hỗ trợ đào tạo

Chúng tôi vận dụng tối đa những kinh nghiệm có được từ dịch vụ đào tạo tập huấn tại Nhật Bản để lập kế hoạch, thực hiện đào tạo nhân viên cũng như cung cấp chương trình tập huấn hợp lý nhất cho khách hàng.

 • ・Tập huấn phong cách làm việc
 • ・Tập huấn 5S
 • ・Tập huấn luyện tự tìm hiểu
 • ・Tập huấn quản lý
 • ・Tập huấn khả năng lãnh đạo (leadership)
 • ・Xây dựng nhóm (team building)
 • 01

  ・Nếu quý khách đang xem xét việc đào tạo nhân lực, hoặc cảm thấy lo lắng khi nhân viên không phát huy được hết khả năng, xin mời liên hệ với công ty chúng tôi (Điện thoại, FAX, E-mail).

 • arrow

 • 02

  ・Chúng tôi sẽ lắng nghe những yêu cầu, những khó khăn mà quý khách đang gặp phải và tập trung đưa ra những điểm nhấn trong phương pháp giải quyết.

 • arrow

 • 03

  ・Chúng tôi đưa ra và thực hiện các phương án giải quyết hợp lý nhất dành cho quý khách (đề xuất chương trình đào tạo tập huấn, phái cử giáo viên tập huấn, cung cấp công cụ đánh giá để phân tích sơ đồ tổ chức,...).

Ứng tuyển ngay