Quy trình dịch vụ hỗ trợ đầu tư vào Việt Nam

Dịch vụ hỗ trợ đầu tư vào Việt Nam

①Quy trình dịch vụ hỗ trợ đầu tư vào Việt Nam

Dịch vụ hỗ trợ đầu tư vào Việt Nam

Tình hình thực tế của đất nước đó có thể khác với những gì được biết trên báo chí hoặc truyền hình, và khách hàng có thể đang tiếp xúc với những thông tin cũ. Nếu quý khách có ý định đầu tư vào Việt Nam, xin hãy liên hệ với công ty chúng tôi.

 • 01

  ・Khi có ý định triển khai nghiệp vụ tại Việt Nam,
  xin mời liên hệ với chúng tôi (Điện thoại, FAX, E-mail)

 • arrow

 • 02

  ・Chúng tôi sẽ lắng nghe những yêu cầu của quý khách
  và tập trung cung cấp những thông tin cần thiết để quý khách có thể xem xét trong khả năng có thể của chúng tôi.

 • arrow

 • 03

  ・Để có được những thông tin hữu ích dành cho quý khách khi đầu tư vào Việt Nam, công ty chúng tôi có thể cung cấp thông tin, sắp xếp những buổi gặp gỡ phỏng vấn với các công ty có thể trở thành khách hàng của quý khách cũng như các công ty cùng ngành nghề.

 • arrow

 • 04

  ・※Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ việc lập kế hoạch đầu tư.

 • arrow

 • 05

  ・Chúng tôi hỗ trợ những hạng mục cần thiết (tuyển dụng, giới thiệu các công ty cần thiết) khi đầu tư.

Ứng tuyển ngay