Quy trình dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng nhân sự

Dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng nhân sự

①Quy trình dịch vụ giới thiệu nhân sự

Quy trình dịch vụ giới thiệu nhân sự

Dịch vụ phỏng vấn nhu cầu của quý khách, tìm kiếm ứng viên, giới thiệu ứng viên được cung cấp miễn phí. Chi phí chỉ phát sinh theo kết quả khi ứng viên được giới thiệu bắt đầu làm việc tại công ty quý khách.

 • 01

  ・Khi có kế hoạch tuyển dụng hoặc cần phải tuyển dụng,
  xin mời liên hệ với công ty chúng tôi (Điện thoại, FAX, E-mail)

 • arrow

 • 02

  ・Chúng tôi sẽ lắng nghe đối tượng lao động quý công ty muốn tuyển và tìm hiểu thật kỹ lưỡng đối tượng cần tìm.

 • arrow

 • 03

  ・Chúng tôi tìm kiếm đối tượng hợp với nhu cầu của quý công ty, nhà tư vấn của chúng tôi sẽ tiếp xúc trước với đối tượng và thực hiện phỏng vấn.

 • arrow

 • 04

  ・Nếu đánh giá đối tượng là hợp lý để giới thiệu cho quý công ty, chúng tôi sẽ tiến cử đối tượng đó và gửi sơ yếu lý lịch và những tài liệu cần thiết.

 • arrow

 • 05

  ・Nếu quý khách có nhu cầu phỏng vấn trực tiếp tại quý công ty, chúng tôi có thể sắp xếp để thực hiện phỏng vấn.
  ※Nếu có nhu cầu quý khách hãy sử dụng “SEI” đánh giá EQ.
   (có phí).

 • arrow

 • 06

  ・Sau khi có kết quả phỏng vấn, nếu quý khách quyết định tuyển dụng, chúng tôi sẽ điều chỉnh các điều kiện lao động của hai bên và hỗ trợ cho đến khi nhân viên vào làm việc tại công ty.

 • arrow

 • 07

  ・Nếu cần thiết, công ty chúng tôi có thể thực hiện phỏng vấn sau khi nhân viên vào làm việc và báo cáo lại cho quý công ty.

①Quy trình dịch vụ ủy thác nhân sự, ủy thác tuyển dụng

Quy trình dịch vụ ủy thác nhân sự, ủy thác tuyển dụng

Trong các nghiệp vụ về nhân sự và tuyển dụng, nếu quý khách cảm thấy ủy thác bên ngoài sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, chúng tôi xin được thay quý khách thực hiện các nghiệp vụ đó.

 • 01

  ・Nếu quý khách đang xem xét ủy thác ra bên ngoài nghiệp vụ nhân sự và tuyển
  dụng, xin mời liên hệ với công ty chúng tôi (Điện thoại, FAX, E-mail).

 • arrow

 • 02

  ・Chúng tôi sẽ lắng nghe yêu cầu của quý khách và tách ra toàn phần hoặc một phần
  đối với các nghiệp vụ nếu ủy thác bên ngoài sẽ tăng thêm hiệu quả cho quý khách.

 • arrow

 • 03

  ・Chúng tôi đưa ra và thực hiện các phương án giải quyết hợp lý nhất dành cho quý khách (nhận ủy thác lập văn bản hồ sơ liên quan đến nhân sự, kiểm tra sơ yếu lý lịch và lựa chọng ứng viên, phỏng vấn,...)

Ứng tuyển ngay