Tìm thấy trang bạn đang tìm kiếm (404)

Trang bạn đang tìm kiếm không thể được tìm thấy. Hoặc gõ sai địa chỉ, có thể là trang đã bị xóa.

Nhóm, cấp bậc

information

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay