Tìm việc làm Thu Mua/Vật Tư/Cung Vận

Kết quả tìm kiếm : Thu Mua/Vật Tư/Cung Vận

(tổng: 21 )   1 | 2
(tổng: 21 )   1 | 2

Tìm kiếm công việc

Thu Mua/Vật Tư/Cung Vận

Mua hàng là đặt hàng với lượng cần thiết những vật tư cần thiết trong quá trình vận hành công ty. Tùy vào từng doanh nghiệp mà tên có sự khác nhau như bộ phận mua hàng, bộ phận vật tư, quản lý chuỗi cung ứng. Dù với bộ phận nào cũng cần có sự thương lượng với nhà cung ứng, đàm phán về giá cả và kỳ hạn để đảm bảo lượng tồn kho. Tùy vào từng trường hợp mà có thể đi công tác bao gồm việc khai thác nhà cung cấp, để cung ứng cho nước ngoài, cũng có trường hợp đi công tác ở nước thứ 3. Từ việc nắm quyền quyết định chọn đối tác, ở Việt Nam có nhiều trường hợp có khuynh hướng hợp tác với công ty của họ hàng thân cận của nhân viên, nên việc kiện toàn hóa đối tác cũng là điều đáng băn khoăn của doanh nghiệp Việt Nam có vốn đầu tư Nhật Bản. Không có chứng chỉ cần thiết, nhưng vì phải biết so sánh, xem xét chất lượng và giá cả vật tư của các nhà cung ứng với nhau, nên ngoài việc cần thường xuyên mở rộng kiến thức thị trường thì năng lực lãnh đạo cũng rất cần thiết.
Ứng tuyển ngay