Tìm việc làm Bán hàng

Kết quả tìm kiếm : Bán hàng

(tổng: 96 )   1 | 2 | 3 | 4 | 5
(tổng: 96 )   1 | 2 | 3 | 4 | 5

Tìm kiếm công việc

Bán hàng

◆ Tìm kiếm nhà cung cấp, khách hàng cho các sản phẩm của công ty * Theo dõi và quản lý báo giá, đơn hàng và hợp đồng * Thực hiện bán hàng và quảng cáo, giới thiệu sản phẩm mới và sản phẩm hiện có * Đàm phán các điều khoản bán hàng với các nhà cung cấp * Phát triển các mối quan hệ với khách hàng * Họp/Báo cáo công việc hàng ngày và đưa ra mục tiêu doanh số bán hàng hàng tuần * Xử lý tất cả các khía cạnh hành chính của bán hàng: hợp đồng và bảo hành, chứng từ xuất - nhập khẩu,... * Quản lý hàng tồn kho, tiền mặt và tiền gửi * Hợp tác với nhóm Sales để phát triển kinh doanh.
Ứng tuyển ngay