Tìm việc làm Kiểm toán

Kết quả tìm kiếm : Kiểm toán

(tổng: 3 )   1
(tổng: 3 )   1

Tìm kiếm công việc

Kiểm toán

* Tài chính/ Kế toán: + Sử dụng các phần mềm kế toán + Hỗ trợ kiểm toán cho công ty + Tính lương, thuế, hóa đơn,... + Dịch vụ kế toán và thuế cho các công ty Nhật + Công việc kế toán tổng hợp như lập bảng thanh toán/ giải ngân, quản lý tiền mặt + Duy trì Tài khoản phải thanh toán và phải thu + Theo dõi đơn đặt hàng thanh toán + Đảm bảo kịp thời thanh toán cho nhà cung cấp + Theo dõi tài khoản ngân hàng hàng tháng và quỹ tiền mặt + Cập nhật danh sách hợp đồng + Ghi nhận đầy đủ và đúng thời hạn các giao dịch của phòng kế toán.
Ứng tuyển ngay