Tìm việc làm Kiểm toán

Kết quả tìm kiếm : Kiểm toán

(tổng: 182 )   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
(tổng: 182 )   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Tìm kiếm công việc

Kiểm toán

* Tài chính/ Kế toán: + Sử dụng các phần mềm kế toán + Hỗ trợ kiểm toán cho công ty + Tính lương, thuế, hóa đơn,... + Dịch vụ kế toán và thuế cho các công ty Nhật + Công việc kế toán tổng hợp như lập bảng thanh toán/ giải ngân, quản lý tiền mặt + Duy trì Tài khoản phải thanh toán và phải thu + Theo dõi đơn đặt hàng thanh toán + Đảm bảo kịp thời thanh toán cho nhà cung cấp + Theo dõi tài khoản ngân hàng hàng tháng và quỹ tiền mặt + Cập nhật danh sách hợp đồng + Ghi nhận đầy đủ và đúng thời hạn các giao dịch của phòng kế toán.

Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay