Tìm việc làm Kiến trúc/Thiết kế nội thất

Kết quả tìm kiếm : Kiến trúc/Thiết kế nội thất

(tổng: 10 )   1
(tổng: 10 )   1

Tìm kiếm công việc

Kiến trúc/Thiết kế nội thất

Kiến trúc là công việc thuộc về xây dựng, nâng cấp công trình xây dựng, thiết kế tỉ mỉ theo kế hoạch, quản lý công trường. Đây không chỉ là công việc chỉ huy công trường xây dựng mà còn cần chú ý đến môi trường xung quanh. Vì đây là ngành tạo ra nền tảng phục vụ cho cuộc sống con người nên khi hoàn thành công trình xây dựng khiến họ có niềm đam mê lớn với công việc. Tùy vào việc hoạt động trong lĩnh vực nào của kiến trúc mà chứng chỉ cần thiết là khác nhau, là ngành có nhiều công việc cần đến chứng chỉ. Là công việc có thể thực hiện tốt dù không có kinh nghiệm. Kỹ năng cần thiết là năng lực quản lý người thao tác, năng lực lãnh đạo. Và năng lực giải quyết chính xác khi phát sinh vấn đề tại công trường. Trong kiến trúc, luật pháp tiêu chuẩn kiến trúc được quy định tại các nước nên cần xây dựng công trình kiến trúc tuân thủ theo luật pháp đó.
Ứng tuyển ngay