Giám đốc Khu vực cho công ty Tư vấn Kế toán và Thuế của Nhật (ở Thái Lan hoặc Indonesia hoặc Singapore) ⇒ mỗi khu vực một người

[Job ID: 705] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

Thiết lập công ty Tư vấn Kế toán, thuế, lao động ở những nước như Thái Lan, Indonesia, Singapore và quản lý ở mỗi quốc gia đó.--------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 25/03/2014 -----------------

yêu câù chuyên môn - Người thích thú với công việc thành lập công ty Tư vấn Kế toán và Thuế ở Đông Nam Á.
- Người có kinh nghiệm trong công ty tư vấn Kế toán và Thuế, hoặc trong công ty có hình thức tương tự
- Người có kinh nghiệm quản lý.
Language Tiếng Anh
Địa điểm làm việc Nước khác (ngoài Nhật Bản)
Thời gian làm việc 8:00 - 17:00 Thứ 2 - Thứ 6
Lương 60,000,000 - 0 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay