Responsible for Production development and production management.

[Job ID: 16] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

yêu câù chuyên môn
Language Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Nước khác (ngoài Nhật Bản)
Thời gian làm việc
Lương 20,000,000 - 0 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay