Korean service director

[Job ID: 425] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

■ Responsible for the South Korean company,and to provide services, consulting, advice related to accounting audit, management, legal, labor.
*Job such as Financial bookkeeping, financial reporting, tax procedures, accounting audit, license acquisition, legal services (legal counseling, contract checking), legal proceedings.
■ Responsibility is marketing.


-------------- CLOSED ---------------

yêu câù chuyên môn ■ University master's degree holders in accounting system or legal system.
* Lawyer, accountant qualification unquestioned.
* Practice experience unquestioned. New graduates accepted.
■ South Korean nationality.
* Male desirable.
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc
Lương 1,000 - 2,000 USD
Phúc lợi xã hội - y tế Company expenses: housing(provide company housing), overseas accident insurance, work visa application, temporary return home expenses once a year.
* Travel expense, interview expenses necessary consultation.
Tìm việc làm Tài chính/Kế toán/Thu ngân
Quốc tịch

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên
Các nội dung khác

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại (+84) (08)3821-3660
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay