Thông Dịch Viên

[Job ID: 421]

Nội dung nghiệp vụ:

■ Biên phiên dịch trong nhà máy may mặc.
* Dịch các văn bản kỹ thuật từ Nhật Bản.
* Phiên dịch cho quản lý người Nhật
■ Trong tương lai sẽ được cử đi Nhật để đào tạo và mua lại công nghệ.
* Cứ mỗi năm như vậy sẽ gửi một vài nhân viên đến Nhật để đào tạo.


***** HẾT HẠN 12/12/2013 *****

yêu câù chuyên môn ■ Tiếng Nhật giao tiếp lưu loát
* Có khả năng biên, phiên dịch.
* Sinh viên mới tốt nghiệp cũng có thể ứng tuyển
Language Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Đồng Nai
Thời gian làm việc 8:00 - 17:00 thứ hai đến thứ bảy
Lương 300 - 500 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay