Nhân viên Thiết Kế Nội Thất làm việc tại Cam pu chia

[Job ID: 356]

Nội dung nghiệp vụ:

■ Lên kế hoạch và thiết kế đồ nội thất cho các cửa hàng, văn phòng, vv.
※ Sử dụng phần mềm CAD.

yêu câù chuyên môn ■ Có kinh nghiệm thiết kế đồ nội thất
※ Sử dụng CAD thành thạo
■ Người Việt Nam có thể nói ngôn ngữ Khmer, hoặc Campuchia có thể nói tiếng Việt.
  Tiếng Khmer (cao cấp), Tiếng Việt (cao cấp)
■ Làm việc tại Phnom Penh, Cambodia
Ngôn ngữ
Địa điểm làm việc Nước khác (ngoài Nhật Bản)
Thời gian làm việc
Lương 5,000,000 - 10,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Kiến trúc
Quốc tịch

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên
Các nội dung khác

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại (+84) (08)3821-3660
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay