Nhân Viên Maketing

[Job ID: 348]

Nội dung nghiệp vụ:

■ Thực hiện những công việc của bộ phận marketing
※ Bắt đầu làm: Tháng 10 năm 2013.


***** ĐÃ ĐÓNG 18/11/2013 *****

yêu câù chuyên môn 1) Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm marketing, quảng cáo, vv.
2) Yêu cầu nữ nhưng những bạn nam có tinh thần cầu tiến , làm việc chăm chỉ cũng có thể ứng tuyển
3) 35 tuổi trở xuống
4) Tiếng Nhật (N2 hoặc hơn) Tiếng Anh (Trung cấp)
Language
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc Thứ Hai đến Thứ Sáu .
Lương 550 - 830 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay