Giám đốc tiếp thị

[Job ID: 2677]

Nội dung nghiệp vụ:

Tìm hiểu thị trường
Tìm nguồn lao động tiềm năng
Quảng bá hình ảnh , dịch vụ------------------------NGÀY ĐĂNG TUYỂN 21/11/2016------------------------

yêu câù chuyên môn Làm việc chăm chỉ, nhiệt tình
Ngôn ngữ Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 08:00 - 17:00
Lương
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Kế hoạch/Marketing
Quốc tịch

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 8) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 4) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay