Giám đốc tiếp thị

[Job ID: 2677]

Nội dung nghiệp vụ:

Tìm hiểu thị trường
Tìm nguồn lao động tiềm năng
Quảng bá hình ảnh , dịch vụ------------------------NGÀY ĐĂNG TUYỂN 21/11/2016------------------------

yêu câù chuyên môn Làm việc chăm chỉ, nhiệt tình
Ngôn ngữ Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 08:00 - 17:00
Lương
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Kế hoạch/Marketing
Quốc tịch

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên
Các nội dung khác

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại (+84) (08)3821-3660
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay