Kế toán

[Job ID: 2658] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

Tất cả các kế toán làm việc tại bộ phận kế toán bao gồm cả nhân viên quản lý. Đôi khi, có đưa ra quyết định rất quan trọng trong các bộ phận.


------------------------NGÀY ĐĂNG TUYỂN 12/10/2016------------------------

yêu câù chuyên môn N2 trở lên hoặc hoặc thành thạo tiếng Anh thương mại
※ Mức lương khác nhau dựa trên mức lương và kinh nghiệm hiện tại

Hiện đang làm việc như một người quản lý kế toán tại công ty có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả công ty Nhật Bản)
Phải có kinh nghiệm quản lý
Chứng chỉ kế toán trưởng
Có kinh nghiệm trong công ty sản xuất như một kế toán
※ Mức lương bao gồm phụ cấp nhà ở, nếu kế hoạch ứng cử viên để di chuyển đến Hà Nam
Language Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Ha Nam
Thời gian làm việc
Lương 22,000,000 - 27,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Ứng tuyển ngay