Quản lý sản xuất

[Job ID: 2653]

Nội dung nghiệp vụ:

- Phối hợp liên ngành giữa mỗi bộ phận (ví dụ, máy tính, QC và HQ tại Nhật Bản)
- Quản lý dự án (hoạt động)
- Thiết bị quản lý (Kaizen, tăng năng suất trong dòng sản phẩm)
- Quản lý lao động và báo cáo cho người quản lý của Nhật Bản

------------------------NGÀY ĐĂNG TUYỂN 04/10/2016------------------------

yêu câù chuyên môn - Tốt nghiệp đại học
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, PC, QC ,,, và quản lý toàn bộ quá trình sản xuất
- 30 tuổi trở lên
Ngôn ngữ Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc 08:00 - 17:00
Lương
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Quản lý
Quốc tịch

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 8) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 4) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay