QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

[Job ID: 2646]

Nội dung nghiệp vụ:

・Quản lý chất lượng (kiểm định sản phẩm, theo dõi yêu cầu cải tiến, xử lý khiếu nại, v.v...)
・Nhập dữ liệu
・Vận chuyển
* Làm việc với công nhân sản xuất để biết về quá trình sản xuất cơ bản.

------------------------NGÀY ĐĂNG TUYỂN 06/10/2016------------------------

yêu câù chuyên môn * Nữ
* Cần hiểu biết về nguyên liệu dệt kim
* Tiếng Nhật N2 trở lên (Chủ yếu dùng để viết email và nói về nguyên liệu dệt kim)
Language Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Đồng Nai
Thời gian làm việc 09:00 - 18:00
Lương
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Ứng tuyển ngay