Kỹ sư lập tình Java

[Job ID: 2629]

Nội dung nghiệp vụ:

1) able to understand design format with UML 2.0
-Able to understand using class diagram, Sequence diagram
2)UI design, development experience of Single Page Application
-Design, development experience using Java script frame work, HTML, CSS"

yêu câù chuyên môn 1)design experience using UML2.0
-Able to extract necessary data from domain model, use case
-Make Sequence Diagram
-Able to extract method and property from class diagram and sequence diagram
2)Design or development experience with JAVA EE6, or EE7
-Make Sequence diagram using Java EE
-Able to extract method using Java EE
3)UI design, development experience of Single Page Application
-Design, development experience using Java script frame work, HTML, CSS
Ngôn ngữ Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 08:30 - 17:30
Lương 350 - 0 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Danh mục công việc Web
Quốc tịch

Giới thiệu công ty

Tên công ty KOSAIDO HR' CLIENT
Ngành nghề
Số lượng nhân viên
Các nội dung khác

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại (+84) (08)3821-3660
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
banner2
Ứng tuyển ngay