Kỹ sư lập tình Java

[Job ID: 2629]

Nội dung nghiệp vụ:

1) able to understand design format with UML 2.0
-Able to understand using class diagram, Sequence diagram
2)UI design, development experience of Single Page Application
-Design, development experience using Java script frame work, HTML, CSS"

yêu câù chuyên môn 1)design experience using UML2.0
-Able to extract necessary data from domain model, use case
-Make Sequence Diagram
-Able to extract method and property from class diagram and sequence diagram
2)Design or development experience with JAVA EE6, or EE7
-Make Sequence diagram using Java EE
-Able to extract method using Java EE
3)UI design, development experience of Single Page Application
-Design, development experience using Java script frame work, HTML, CSS
Language Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 08:30 - 17:30
Lương 350 - 0 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay