THÔNG DỊCH VIÊN

[Job ID: 2606] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

* Phiên dịch trong nội bộ công ty (ví dụ Trợ giúp nhân viên kế toán hiện tại không thể nói được tiếng Nhật)
* Phiên dịch cho khách hàng tại nhà máy
------------------------NGÀY ĐĂNG TUYỂN 06/07/2016------------------------

yêu câù chuyên môn * Nhật Bản: hơn N2 (Ưu tiên ứng viên biết iếng Anh)
* Tuổi/Giới tính: không yêu cầu
* Ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại nhà máy
Language Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 08:00 - 17:00
Lương 22,000,000 - 0 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Selling of power tools, woodworking machinery, air dynamic tools, household and gardening equipment, etc..
Số lượng nhân viên 70

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Ứng tuyển ngay