Project Leader

[Job ID: 2577] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

Trưởng dự án phát triển phần mềm
- Sắp xếp nhân viên coding để chia sẻ dự án
- Coding
- Kiểm tra và kiểm soát tiến độ.
--------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 2016/06/13 ----------------------

yêu câù chuyên môn Kinh nghiệm: quản lý dự án
Kiến thức: Java hoặc PHP
Ngôn ngữ: trình độ tiếng Nhật N3 trở lên
Tuổi: không yêu cầu
Giới tính: không yêu cầu.
Language Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 8:00 - 17:30 Thứ 2 - Thứ 6
Lương 16,000,000 - 22,000,000 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay