Biên phiên dịch => 1 người

[Job ID: 2572]

Nội dung nghiệp vụ:

Phiên dịch trong công ty
Phiên dịch trước yêu cầu của khách hàng cho nhân viên trong công ty
Biên dịch các tài liệu nội bộ.-------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 2016/06/13 -------------------

yêu câù chuyên môn * Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên
* Có kinh nghiệm phiên dịch torng công ty IT
* Không yêu cầu độ tuổi và giới tính.
Language Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 9:00 - 18:00 Thứ 2 - Thứ 6
Lương 11,000,000 - 17,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Ứng tuyển ngay