Tổng vụ

[Job ID: 2552]

Nội dung nghiệp vụ:

■ Tổng vụ
- Hỗ trợ việc tổng vụ. Ví dụ, thủ tục nhận được VISA, giấy phép...
- Cập nhật pháp luật Việt Nam như lao động, môi trường, quy tắc hành chính và báo cáo cho người quản lý, nhân viên khác
- Hỗ trợ trong việc thu xếp đi và đặt địa điểm như cho các hội nghị, sự kiện
- Các công việc khác liên quan đến bộ phận Tổng vụ bao gồm việc Nhân sự
- Một số công việc kế toán bởi vì bộ phận Tổng vụ bao gồm phần kế toán
■ Các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.----------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 25/05/2016 -----------------------

yêu câù chuyên môn - Tuổi: 32 tuổi
- Giới tính: Không yêu cầu
- Một Số kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vự tổng vụ
- Một người có kinh nghiệm trong kế toán hoặc tài chính là một ưu thế
- Người sống tại tỉnh Hưng Yên là ưu thế.
Language Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Hưng Yên
Thời gian làm việc 8:00 ‒ 17:00
Lương 10,000,000 - 12,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Selling of power tools, woodworking machinery, air dynamic tools, household and gardening equipment, etc..
Số lượng nhân viên 70

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Ứng tuyển ngay