Kế toán viên => 1 người

[Job ID: 2537]

Nội dung nghiệp vụ:

· Công việc chung của kế toán
· Quản lý tiền mặt
· Quản lý tiền gửi vào ngân hàng
· Các công việc khác.
------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 20/05/2016 -------------------

yêu câù chuyên môn * Giới tính: Nữ
* 1-2 năm kinh nghiệm.
Language
Địa điểm làm việc Đồng Nai
Thời gian làm việc 8:00 - 17:00
Lương 0 - 6,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Selling of power tools, woodworking machinery, air dynamic tools, household and gardening equipment, etc..
Số lượng nhân viên 70

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Ứng tuyển ngay