Phiên dịch kiêm tổng vụ

[Job ID: 2517] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

· Phiên dịch
- Tham dự cuộc họp buổi sáng (khoảng 1.000 người tham gia). Dịch những gì quản lý Nhật Bản nói cho tất cả nhân viên.
- Kiểm tra công trường xây dựng với kỹ sư Nhật Bản, sau đó hỗ trợ thông tin liên lạc giữa người Nhật Bản và người Việt Nam. (Không yêu cầu kiến thức về xây dựng)
· Tổng vụ
- Chủ yếu hỗ trợ người Nhật Bản (khoảng 30-40 người)
- Sắp xếp xe
- Quản lý nhân viên (hỗ trợ người Nhật) * Công việc Tổng vụ - Nhân sự thực hiện chính bởi văn phòng Hà Nội.
- Có thể thích nghi với những thay đổi đột ngột trong mọi hoàn cảnh.
---------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 10/05/2016 -----------------------

yêu câù chuyên môn - Gender: Không yêu cầu
- Tuổi: Không yêu cầu
- Có kinh nghiệm về tổng vụ là ưu thế
- Người có thể làm việc tại công trường xây dựng
- Kỹ năng giao tiếp tốt, phiên dịch tốt
- Có thể hỗ trợ các kỹ sư Nhật Bản.
Language Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Hưng Yên
Thời gian làm việc Khoảng từ 6:00 - 19:00 (làm đủ 8 tiếng)
Lương 14,000,000 - 25,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Selling of power tools, woodworking machinery, air dynamic tools, household and gardening equipment, etc..
Số lượng nhân viên 70

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Ứng tuyển ngay