Nhóm xử lý dữ liệu

[Job ID: 2516]

Nội dung nghiệp vụ:

Thu thập dữ liệu truy cập trên trang web và làm báo cáo.-------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 09/05/2016 --------------------

yêu câù chuyên môn ‒ Tiếng Nhật N2, ít kinh nghiệm quản lý: nhân viên kinh nghiệm
‒ Tiếng nhật N2‒N3, không có kinh nghiệm quản lý: nhân viên mới
‒ Sử dụng Excel thành thạo
‒ Đọc viết Kanji tốt.
Language Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc 7:00 - 16:00
Lương 8,000,000 - 16,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Selling of power tools, woodworking machinery, air dynamic tools, household and gardening equipment, etc..
Số lượng nhân viên 70

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay