Kế toán trưởng

[Job ID: 2489] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

· Nhiệm vụ kế toán tổng hợp
Viết hóa đơn (Đây là nhiệm vụ chính cho vị trí này)
Báo cáo thuế
Tính lương
Báo cáo tình trạng kế toán
Làm việc với công ty kế toán và thuế.
-------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 11/04/2016 --------------------

yêu câù chuyên môn * Chỉ tuyển Nữ
* 30 tuổi
* Cần có bằng Kế toán trưởng
* Không yêu cầu ngoại ngữ
* Kinh nghiệm làm kế toán
* Vợ giám đốc là kế toán trưởng hiện tại.
Language
Địa điểm làm việc Long An
Thời gian làm việc 7:30 - 16:30 Thứ 2 - Thứ 6
Lương 12,000,000 - 24,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Selling of power tools, woodworking machinery, air dynamic tools, household and gardening equipment, etc..
Số lượng nhân viên 70

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay