Quản lý quy trình sản xuất

[Job ID: 2460]

Nội dung nghiệp vụ:

* Cải tiến qui trình trong quá trình sản xuất
* Ứng viên sẽ trở thành trưởng phòng trong tương lai.-------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 18/3/2016 --------------------

yêu câù chuyên môn * Kinh nghiệm & Kiến thức:
Kiểm soát quá trình sản xuất, phân tích quá trình sản xuất, 5S, bảo trì máy, thiết kế, hàn
* Trình độ tiếng Nhật N3
* 30-35 tuổi (không quá trẻ)
* Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
(Bởi vì những quản lý hiện nay đã tốt nghiệp trường Đại học này)
* Tư đi lại.
Ngôn ngữ Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Bình Dương
Thời gian làm việc 7:30 – 16:15 
Lương 13,000,000 - 15,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Kỹ thuật sản xuất
Quốc tịch

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên
Các nội dung khác

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại (+84) (08)3821-3660
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay