Japanese Sales = 1 person

[Job ID: 2301] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

- Visit customer and get new order
- Make quotation
- Discuss specification with customer
- Direct production department to make a sample
- Submit sample and discuss detail about color, size, font etc..
--------------------- CREATED ON 17/12/2015 ---------------------

yêu câù chuyên môn Any Gender
25-35 years old
At least 1-2 years experience in sales
Korean speaker is preferable.
Language
Địa điểm làm việc Bắc Ninh
Thời gian làm việc 8:00 – 17:00 Thứ 2 - Thứ 6
Lương 30,000,000 - 40,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Selling of power tools, woodworking machinery, air dynamic tools, household and gardening equipment, etc..
Số lượng nhân viên 70

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay