Korean Sales = 1 person

[Job ID: 2299] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

- Visit customer and get new order (Mainly Korean Company)
- Make quotation
- Discuss specification with customer
- Direct production department to make a sample
- Submit sample and discuss detail about color, size, font etc..
--------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 16/12/2015 ----------------------

yêu câù chuyên môn Under 40 years old
Korean Nationality
No sales experience required
Motivated
Language Tiếng Anh
Địa điểm làm việc Bắc Ninh
Thời gian làm việc 8:00 – 17:00 Thứ 2 - Thứ 6
Lương 40,000,000 - 44,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Selling of power tools, woodworking machinery, air dynamic tools, household and gardening equipment, etc..
Số lượng nhân viên 70

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay