Nhân viên kiểm định chất lượng (QC)

[Job ID: 2287]

Nội dung nghiệp vụ:

- Ứng viên phải làm nhiệm vụ như công nhân trong vòng 1 năm
- Sau một năm, ứng viên sẽ giám sát các nhân viên QC.
--------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 11/12/2015 ----------------------

yêu câù chuyên môn - Tiếng Nhật N3
- Có kinh nghiệm về QC
- Có thể sử dụng thiết bị đo lường
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, hoặc sau Đại học
- Có thể tự đến nhà máy
- Có thể sử dụng Excel
- Không nhận các ứng viên đang làm việc cho các công ty Nhật Bản tại KCN Tiên Sơn.
Ngôn ngữ Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Bắc Ninh
Thời gian làm việc Thử việc: 8h-17h từ Thứ Hai - thứ Bảy, Sau đợt thử việc: làm theo 2 ca 6h-14h và 14h-22h, đổi ca hàng tuần
Lương 0 - 8,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Quản lý chất lượng
Quốc tịch

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Manufacture electronic components used for high tech products.
Số lượng nhân viên 3200

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 8) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 4) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay