Japanese Sales = 1 person

[Job ID: 2282]

Nội dung nghiệp vụ:

- Visit customer and get new order
- Make quotation
- Discuss specification with customer
- Direct production department to make a sample
- Submit sample and discuss detail about color, size, font etc..

--------------------- CREATED ON 08/12/2015 ---------------------

yêu câù chuyên môn Any Gender
25-35 years old
At least 1-2 year experience in sales.
Language
Địa điểm làm việc Bắc Ninh
Thời gian làm việc Mon - Fri 8:00 – 17:00, Sat: Biweekly
Lương
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Selling of power tools, woodworking machinery, air dynamic tools, household and gardening equipment, etc..
Số lượng nhân viên 70

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Ứng tuyển ngay