Kế toán Tổng hợp => 1 người

[Job ID: 2280] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

- Dữ liệu đầu vào
- Quản lý tài sản
- Kiểm toán
- Quản lý Fix Asset
- Quản lý tài khoản phải trả và tài khoản phải thu
- Quản lý các chi nhánh bán hàng
- Hỗ trợ Lập báo cáo tài chính.
--------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 08/12/2015 ---------------------

yêu câù chuyên môn Ưu tiên nữ
25-35 tuổi
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong kế toán tại các công ty sản xuất của Nhật Bản
Bất kỳ kinh nghiệm ở Nhật Bản (nếu có thể) (Thực tập, du học vv ...)
Trình độ tiếng Nhật N2.
Language Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Bắc Ninh
Thời gian làm việc 8:00 – 17:00 Thứ 2 - Thứ 6, Thứ 7 cách tuần
Lương 10,000,000 - 20,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Selling of power tools, woodworking machinery, air dynamic tools, household and gardening equipment, etc..
Số lượng nhân viên 70

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay