Hiring Japanese teacher in Binh Duong

[Job ID: 2279]

Nội dung nghiệp vụ:

■ Giáo viên dạy tiếng Nhật
· Dạy tiếng Nhật chủ yếu là sinh viên đại học và người kinh doanh
· Làm cho tài liệu cho các lớp học
· Lên kế hoạch sự kiện.------------------ NGÀY ĐĂNG TUYỂN 08/12/2015 -------------------

yêu câù chuyên môn Giới tính: không yêu cầu
Tuổi: không yêu cầu
Kinh nghiệm làm việc: không yêu cầu
Có thể sống tại Bình Dương
Trình độ tiếng Nhật N2.
Ngôn ngữ Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Bình Dương
Thời gian làm việc làm theo ca: 10:00 – 19:30, 13:00 – 21:00, 17:30 – 19:30
Lương 7,000,000 - 8,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Giáo dục
Quốc tịch

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Giáo dục
Số lượng nhân viên 30
Giới thiệu công ty Ngành giáo dục (chủ yếu dành cho trẻ từ 6-13 tuổi)

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 8) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 4) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp
Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay