Sales person in Danang City

[Job ID: 2259] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

■Sales Staff (Japanese Position)
・Route sales & customer support to Japanese company
・a little new business development
-------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 25/11/2015 -------------------

yêu câù chuyên môn Gender: any
Age: any
Working Experience: non
Language Tiếng Anh
Địa điểm làm việc Đà Nẵng
Thời gian làm việc 8:00 – 17:30 Thứ 2 - Thứ 6, 8:00 – 12:00 Thứ 7
Lương 36,000,000 - 38,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Selling of power tools, woodworking machinery, air dynamic tools, household and gardening equipment, etc..
Số lượng nhân viên 70

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay