Biên phiên dịch => 1 người

[Job ID: 2250]

Nội dung nghiệp vụ:

- Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật và ngược lại
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của bộ phận hành chính theo yêu cầu của các giám sát viên.
------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 23/11/2015 --------------------

yêu câù chuyên môn - Tốt nghiệp Đại học
- Có kinh nghiệm dịch các cuộc họp và các tài liệu
- Trình độ tiếng Nhật N2
- Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty Nhật Bản là ưu thế.
Language Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Hải Phòng
Thời gian làm việc
Lương 14,000,000 - 15,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Selling of power tools, woodworking machinery, air dynamic tools, household and gardening equipment, etc..
Số lượng nhân viên 70

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay