Thư ký

[Job ID: 2247]

Nội dung nghiệp vụ:

■ Nhiệm vụ Tổng thư ký cho giám đốc Nhật Bản
■ Nhiệm vụ quản lý văn phòng
■ Sắp xếp cuộc họp, đặt vé cho chuyến đi công tác, và các tài liệu sau khi nhận được sử dụng để làm việc, tham gia các bộ phận kế hoạch kinh doanh.
------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 22/11/2015 ---------------------

yêu câù chuyên môn ■ Nữ
■ Người đã làm việc như Tổng vụ hoặc Nhân viên thư ký là ưu thế
■ Kỹ năng Microsoft (Word, Excel)
■ Trình độ tiếng Nhật N2
■ Người có thể làm việc trong một thời gian dài
■ Kinh nghiệm làm việc trong công ty của Nhật Bản là ưu thế
■ Có kinh nghiệm làm thư ký là ưu thế.
Language Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Hưng Yên
Thời gian làm việc 8:00 - 12:00 12:45 - 17:00 Thứ 2 - Thứ 6, Thứ 7 làm việc cách tuần
Lương
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Selling of power tools, woodworking machinery, air dynamic tools, household and gardening equipment, etc..
Số lượng nhân viên 70

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay